englishdeutschрусский
Steinhof - bezpieczeństwo i jakość

  

 

 

Jakość

Głównymi elementami polityki rozwoju firmy jest dbałość o podnoszenie jakości produkcji oraz dostosowanie norm produkcyjnych do wymagań i standardów ustalanych przez producentów pojazdów samochodowych oraz międzynarodowe przepisy prawa. Firma produkuje w oparciu System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 potwierdzony przez TUV CERT oraz sukcesywnie powiększa ilość referencji posiadających homologacje ECE-R90. W produkcji stosuje się składniki mieszanek oraz komponenty pochodzące od sprawdzonych, atestowanych dostawców wśród których są takie znane firmy jak: Frenos, Jope, Frimeco, Icotra, Daico, Romai, ADI Metalparts i inne.

 

 

 

 

W laboratorium firmy prowadzi się podstawowe badania testowe własności fizyko-mechanicznych materiałów ciernych zarówno przed wprowadzeniem ich do produkcji jak i w wyrobach gotowych. Do podstawowych badań należy sprawdzanie:

  • współczynnika tarcia w różnych warunkach temperaturowych,
  • falska  klockor
  • wytrzymałość na ściskanie w temperaturze otoczenia i w temperaturze 400 C,
  • wytrzymałości na ścinanie które jest próbą przyczepności materiału ciernego do metalowej części klocka.

Stanowisko do badań okładzin Replicas de relojes hamulcowych wyposażone jest w łańcuch pomiarowy, którego główną składową jest program komputerowy Lab.View 7.1 


wraz z urządzeniami peryferyjnymi. Pozwala on na wdrażanie doskonalszych rozwiązań zarówno w składzie mieszanek jak i w skomplikowanym procesie technologicznym. Każdy klocek hamulcowe firmy STEINHOF jest identyfikowalny przez stałe znakowanie płytki, na której zawarte są:

 

  • numer i znak certyfikatu E-90,
  • kod partii,
  • numer części, kod elementu ciernego,
  • kod identyfikacyjny kraju.

Na opakowaniu wyrobu znajduje się nazwa producenta klocka, kod certyfikatu, pojazdy, do których wystawiono homologację oraz liczbę sztuk w jednym opakowaniu. Opakowanie jest także zapieczętowane, aby widoczne było każde naruszenie opakowania.

Haki holownicze są badane na zgodność z wymaganiami Regulaminu Nr 55 EKG ONZ w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie. Niezależnie od tego w replicas relojes laboratorium Firmy Steinhof znajduje się nowoczesna maszyna do badań zmęczeniowych haków holowniczych posiadającą aktualny atest kalibracji holenderskiego instytutu certyfikacyjnego RDW, co uprawnia do uzyskiwania homologacji e4 według Dyrektywy 94/20 EC.

Każdy hak holowniczy musi wytrzymać 2 mln cykli pod zadanym obciążeniem, badanie takie zajmuje około 40 godzin. W regularnych odstępach czasu Firma przechodzi stosowne audity tzw. COP (Conformity of Production - Zgodność Produkcji) przeprowadzane przez pracowników RDW, co ma na celu zapewnienie stałej, wysokiej, powtarzalnej jakości dla haków holowniczych produkowanych seryjnie.

 

350-018 C_TFIN52_66 HP0-J73 70-687 ICBB 70-457 N10-005 1Z0-061 220-801 70-465 C4090-958 MB6-700 OG0-093 646-206 EX0-001 70-413 M70-201 117-101 810-420 C2180-276 C4040-221 1Z0-599 350-029 820-421 C_THR12_66 117-102 70-342 70-460 74-338 MB6-871 200-101 70-484 C2090-303 MB6-886 1Z0-481 1Z0-899 400-051 70-246 70-496 74-343 C2180-278 MB7-702 1Z0-051 1Z0-144 312-50v8 70-685 C_A1FIN_10 C4040-108 PMI-001 1Z0-478 98-349 MB2-702 dump 70-487 dump 70-243 dump 70-414 dump 70-466 dump 70-331 dump EX300 dump 1Z0-060 dump MB2-701 dump 70-467 dump EX200 dump M70-301 dump 70-489 dump 220-802 dump 050-SEPROAUTH-02 dump M70-101 dump 70-458 dump CCD-410 dump 70-341 dump 70-464 dump 70-680 dump 74-335 dump HP0-J73 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 C_TFIN52_66 HP0-J73 70-687 ICBB 70-457 N10-005 1Z0-061 220-801 70-465 C4090-958 MB6-700 OG0-093 646-206 EX0-001 70-413 M70-201 117-101 810-420 C2180-276 C4040-221 1Z0-599 350-029 820-421 C_THR12_66 117-102 70-342 70-462 exam 200-120 exam 70-488 exam MB2-703 exam 70-411 exam MB5-705 exam C_TADM51_731 exam 70-346 exam 70-486 exam 70-347 exam 70-480 exam 70-483 exam 70-412 exam 70-463 exam MB2-700 exam 70-417 exam C_TAW12_731 exam 400-101 exam MB2-702 exam 70-487 exam 70-243 exam VCP-550 exam 70-414 exam 70-466 exam 100-101 exam JN0-102 exam VCP550 exam 640-554 exam 70-331 exam EX300 exam 1Z0-060 exam MB2-701 exam 70-467 exam EX200 exam 350-001 exam 700-505 exam 640-911 exam M70-301 exam 70-489 exam 220-802 exam 700-501 exam 050-SEPROAUTH-02 exam M70-101 exam 70-458 exam CCD-410 exam 70-341 exam 70-464 exam 70-680 exam 74-335 exam 350-018 exam C_TFIN52_66 exam HP0-J73 exam 70-687 exam ICBB exam 70-457 exam N10-005 exam 1Z0-061 exam 220-801 exam 70-465 exam C4090-958 exam MB6-700 exam OG0-093 exam 646-206 exam EX0-001 exam 350-029 exam 400-101 dumps MB2-702 dumps 70-487 dumps 70-243 dumps VCP-550 dumps 70-414 dumps 70-466 dumps 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 >